Hà Nội: Thực hiện đồng bộ giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá CPI

Hà Nội: Thực hiện đồng bộ giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá CPI

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2706/UBND-KT, yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá CPI những tháng cuối năm 2020.