Phụ huynh mở chợ phiên, gây quỹ học bổng tặng học sinh nghèo

Phụ huynh mở chợ phiên, gây quỹ học bổng tặng học sinh nghèo

Học sinh là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận hỗ trợ từ tiền thu được sau phiên chợ. Đây là phiên chợ đầu tiên được tổ chức nhằm gây quỹ học bổng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.