Lối mở nào cho 27 năm mòn mỏi xin cấp chủ quyền đất ở Thủ Đức, TP.HCM

Lối mở nào cho 27 năm mòn mỏi xin cấp chủ quyền đất ở Thủ Đức, TP.HCM

Ròng rã 27 năm nay, 1 hộ dân ở Thủ Đức (TP.HCM) mòn mỏi đi xin cấp chủ quyền nhưng không được. Đến nay, khu đất của hộ này lại được phân lô, cấp chủ quyền cho một số hộ dân khác.