Điểm nghẽn về chủ trương đầu tư dự án sẽ khiến thị trường đi xuống?

Điểm nghẽn về chủ trương đầu tư dự án sẽ khiến thị trường đi xuống?

Theo tham luận của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì vấn đề này là một trong những nguyên chính khiến thị trường BĐS