Dạy trẻ tự kỷ, cần phương pháp chuyên môn và sự nhẫn nại

Dạy trẻ tự kỷ, cần phương pháp chuyên môn và sự nhẫn nại

Trẻ tự kỷ có nhiều thiệt thòi hơn so với các trẻ khác. Do đó, để dạy trẻ tự kỷ, thấu hiểu và yêu thương các em, cha mẹ và các bậc phụ huynh cần có phương pháp để giúp các em nhanh chóng hồi phục, hòa nhập với cộng đồng.