Tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1%

Tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1%

Theo Tổng cục Thống kê, sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, cùng với tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 có sự khởi sắc.