Xuất khẩu gạo tháng 5/2020 tăng mạnh

Xuất khẩu gạo tháng 5/2020 tăng mạnh

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 5/2020 tăng mạnh 47% về lượng và 55% về trị giá so với tháng 4/2020, đồng thời tăng 12% về lượng và 36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019,