Hầm đèo Cả áp dụng mức thu phí mới thấp hơn mức trần của Bộ GTVT quy định

Hầm đèo Cả áp dụng mức thu phí mới thấp hơn mức trần của Bộ GTVT quy định

Chủ đầu tư Hầm đường bộ Đèo Cả mới đây đã ra thông báo sẽ tăng phí các loại xe khi qua Trạm thu phí Hầm đường bộ Đèo Cả (nối 2 tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa) kể từ 1/4/2019. Và mức thu phí mới được chủ đầu tư đưa ra vẫn còn thấp hơn so với trần khung quy định của Bộ Giao thông Vận tải theo thông tư số 60/2018/TT- BGTVT ban hành ngày 21/12/2018.