Phát hành hai cuốn sách: “Hồi ức một quân nhân” và “Xây dựng và Quản lý kế hoạch marketing cho SMEs”

Phát hành hai cuốn sách: “Hồi ức một quân nhân” và “Xây dựng và Quản lý kế hoạch marketing cho SMEs”

Saophapluat - Ngày 21/8/2020 tới đây, nhà xuất bản Thanh niên sẽ phát hành cùng lúc hai cuốn sách “Hồi ức một quân nhân” của  Đại tá - Bác sỹ Nguyễn Tất San và “Xây dựng và Quản lý kế hoạch marketing cho SMEs” của ông Nguyễn Hoàng Phương – Chuyên gia Trưởng – Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.