Hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Dương huy động vốn trái phép

Hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Dương huy động vốn trái phép

Nhiều dự án bất động sản ở Bình Dương tuy nhà đầu tư chưa đủ pháp lý nhưng vẫn rao bán, huy động vốn bất chấp pháp luật… Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trong quý 1/2020 đã kiểm tra và ban hành 114 quyết định xử lý vi phạm hành chính, bình quân 1,2 vụ/ngày. Trong 114 trường hợp vi phạm có 76 trường hợp xây dựng không phép, 7 trường hợp xây dựng sai phép và 35 trường hợp vi phạm khác. Tổng số tiền phạt là 5,6 tỷ đồng, trong đó các tổ chức, cá nhân đã nộp phạt 4,9 tỷ đồng.