Hà Nội: Nhiều trường tư lùi ngày tựu trường, chuyển hướng học online do dịch Covid-19

Hà Nội: Nhiều trường tư lùi ngày tựu trường, chuyển hướng học online do dịch Covid-19

Trường Marie Curie, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn Thị Điểm tiếp tục lùi ngày tựu trường sang 3/9 để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện dịch có diễn biến phức tạp