Chi tiết về thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên Trái đất

Chi tiết về thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên Trái đất

Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu đại dương Helmholtz ở Đức đã khám phá ra bức tranh chi tiết về thảm họa toàn cầu tồi tệ nhất đã hủy diệt gần như toàn bộ sự sống trên Trái đất cách đây 252 triệu năm, ở giải đoạn Kỷ Permi-Trias.