Chuỗi hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Chuỗi hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Từ ngày 9-11/6, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV, hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6.