UBND thị trấn Trại Cau có buông lỏng quản lý đất đai và xây dựng?

UBND thị trấn Trại Cau có buông lỏng quản lý đất đai và xây dựng?

Khiếu kiện đông người, dai giẳng về đất đai xây dựng ở thị trấn Trại cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra ngày càng phức tạp mất an ninh trật tự tại địa phương. Số liệu thống kê của UBND thị trấn 8 tháng đầu năm 2019 cho thấy chỉ ở trung tâm thị trấn có 79 công trình xây dựng thì có tới 61 công trình xây dựng không có giấy phép theo qui định.