Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm lãi suất

Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm lãi suất

Hôm nay 13/9,  Ngân hàng Nhà nước có thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất điều hành. Theo đó, từ ngày 16/9/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm lãi suất.