Nhật Bản báo động vì có hơn 600.000 hikikomori sống cách ly với xã hội

Nhật Bản báo động vì có hơn 600.000 hikikomori sống cách ly với xã hội

Hơn 600.000 người Nhật Bản trên 40 tuổi đang sống cách ly hoàn toàn với xã hội, ở nhà hơn sáu tháng mà không có sự tương tác xã hội được gọi là hikikomori.