Lâm Đồng: Phạt 85 triệu đồng về hành vi khai thác gỗ trái phép

Lâm Đồng: Phạt 85 triệu đồng về hành vi khai thác gỗ trái phép

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng đối với một cá nhân đã thực hiện hành vi khai thác 5,62m3 gỗ trái pháp luật, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ.