Nhiều đại biểu Quốc hội chưa đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ vì "không hợp lý"

Nhiều đại biểu Quốc hội chưa đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ vì "không hợp lý"

Việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành 2 dự án luật là: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) bày tỏ quan điểm chưa tách luật vì "không hợp lý" và chưa đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.