Việt Nam đặt mục ngành chế biến nông sản đứng TOP 10 nước hàng đầu thế giới

Việt Nam đặt mục ngành chế biến nông sản đứng TOP 10 nước hàng đầu thế giới

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cần khắc phục những tồn tại và đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới..