Bộ Y tế báo động - Cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người bị thừa cholesterol

Bộ Y tế báo động - Cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người bị thừa cholesterol

Trong Lễ phát động “Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể” do PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì sáng 16/10, thứ trưởng đã đưa ra những con số cảnh báo về thực trạng thừa cholesterol của người Việt.