Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục công diễn vở “Thân phận nàng Kiều”

Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục công diễn vở “Thân phận nàng Kiều”

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, vào lúc 20h ngày 18,19,20/10/2020, Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục công diễn vở “Thân phận nàng Kiều” tại Rạp Hồng Hà.