Trung Quốc tăng nhanh nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Trung Quốc tăng nhanh nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trong tháng 9, khi nền kinh tế thứ hai thế giới hồi phục ấn tượng sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, số liệu cho thấy Trung Quốc còn khoảng cách xa so với cam kết mua hàng được nêu trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.