Hải Phòng thông tin về nghi vấn "cô giáo dùng dây chun bắn vào người học sinh"

Hải Phòng thông tin về nghi vấn "cô giáo dùng dây chun bắn vào người học sinh"

Trong văn bản của UBND huyện Tiên Lãng xác định, không có việc giáo viên mầm non cơ sở tư thục Hoa Trạng Nguyên bắn dây chun vào người học sinh.