Vĩnh Phúc: Buộc khôi phục nguyên trạng khu núi Con Voi bị ‘cạo trọc đầu’

Vĩnh Phúc: Buộc khôi phục nguyên trạng khu núi Con Voi bị ‘cạo trọc đầu’

Ông Đường Ngọc Sơn đã tự chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp, xây dựng, đổ bê tông cốt thép, đặt tượng phật bằng đá… tại khu vực núi Đinh, núi Đúng hay còn gọi núi Con Voi (Tam Dương, Vĩnh Phúc).