Lý Phương Châu thách thức Lâm Vinh Hải: "Nếu tôi nói cái gì sai về anh, cứ nộp đơn kiện ra toà"

Lý Phương Châu thách thức Lâm Vinh Hải: "Nếu tôi nói cái gì sai về anh, cứ nộp đơn kiện ra toà"

Lý Phương Châu lại tiếp tục tung bằng chứng lý do từ đâu và tiết lộ sự thật về chuyện chồng cũ không được gặp bé Kỳ Kỳ. Vẫn chưa dừng lại, Lý Phương Châu lại tiếp tục đưa ra loạt lý lẽ khi bị Lâm Vinh Hải đặt điều nói xấu, cũng như không cho gặp con từ 2018 đến nay.