Hà Nội: Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Hà Nội: Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.