Vì sao Facebook miệt mài xóa hơn 3 tỷ tài khoản giả?

Vì sao Facebook miệt mài xóa hơn 3 tỷ tài khoản giả?

Ước tính khoảng 5% trong số 2,4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng của họ là tài khoản giả, tương đương khoảng 119 triệu. Con số này tăng từ mức ước tính 3% đến 4% trong báo cáo sáu tháng trước. Facebook đã xóa hơn 3 tỷ tài khoản giả từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, gấp đôi so với sáu tháng trước đó. Gần như tất cả trong số tài khoản giả đã bị phát hiện trước khi họ có cơ hội trở thành người dùng "hoạt động" của mạng xã hội.