Tòa tháp đôi tạo hình Gành Đá Đĩa sẽ trở thành kiến trúc mang tính biểu tượng của tỉnh Phú Yên

Tòa tháp đôi tạo hình Gành Đá Đĩa sẽ trở thành kiến trúc mang tính biểu tượng của tỉnh Phú Yên

Tòa tháp đôi cao 28m và 34m, tạo hình Gành Đá Đĩa đang được tỉnh Phú Yên xây dựng với kỳ vọng đây là biểu tượng của tỉnh. Công trình này có mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng và được xây dựng bằng nguồn thu tiền bán quyền sử dụng đất (ngân sách tỉnh).