Tạm ngừng hoạt động tham quan tại Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc

Tạm ngừng hoạt động tham quan tại Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc

Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc (Cà Mau) thông báo tạm ngưng đón tiếp, phục vụ khách tham quan kể từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 01/02/2021 để thi công xây dựng và mở rộng một số hạng mục tại Hòn Đá Bạc.