Có thể nâng mức độ phòng, chống dịch Covid-19

Có thể nâng mức độ phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo Thành phố, chiều 18/8, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.