Tọa đàm Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Báo Pháp luật Việt Nam

Tọa đàm Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Báo Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc triển khai hoạt động nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng nay, 4/11, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.