1 chiến sĩ CSGT sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và các giấy tờ có liên quan như giấy thông hành

Mới nhất