Bộ Công Thương: Không để thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý

Bộ Công Thương: Không để thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý

Chiều nay (7/3), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị chức năng về công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm đánh giá tình hình thị trường cũng như chủ động các giải pháp đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu.