Ông Hà Quốc Trị được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 

Ông Hà Quốc Trị được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động và chỉ định định đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020.