Hà Nội ban hành công điện khẩn yêu cầu giám sát chặt chẽ diễn biến dịch Covid-19

Hà Nội ban hành công điện khẩn yêu cầu giám sát chặt chẽ diễn biến dịch Covid-19

Sáng 26/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công điện khẩn gửi Giám đốc các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7 về công tác phòng chống dịch Covid-19.