Doanh số bán hàng của Tesla US tăng 73% trong tháng 5

Doanh số bán hàng của Tesla US tăng 73% trong tháng 5

Theo Morgan Stanley cho biết, Tesla tiếp tục nâng cao vị thế dẫn đầu so với một nhóm đối thủ thực sự (EV) vẫn còn nhỏ trong suốt tháng 4 và tháng 5. Nó chỉ ra tổng doanh số ước tính của Tesla là 11.300 xe trong tháng 5, gấp 2,6 lần tổng số đối thủ cạnh tranh của nó, tăng từ 2,1 lần trong năm 2018.