Các chùa được mở cửa nhưng chưa được đón khách quốc tế

Các chùa được mở cửa nhưng chưa được đón khách quốc tế

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có Công văn số 082/CV-HĐTS về việc sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng, chống đại dịch Covid-19.