Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội tiếp tục tặng hàng ngàn khẩu trang chống dịch

Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội tiếp tục tặng hàng ngàn khẩu trang chống dịch

Hôm nay, ngày 17/8/2020, Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội tiếp tục gửi tặng quê hương Đà Nẵng 17.500 chiếc khẩu trang y tế (nâng tổng số khẩu trang đã trao tặng là 38.000 chiếc) góp phần tiêu diệt “giặc” Covid-19.