Huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, phấn đấu lên quận năm 2025

Huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, phấn đấu lên quận năm 2025

Mới đây, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội