Bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu

Bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu

Trong nội dung Công văn số 3655/SCT-QLTM, ban hành ngày 19/8, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị… tập trung phục vụ Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn thành phố.