Gần 67% đại biểu Quốc hội không muốn chuyển bằng lái xe sang Bộ Công an

Gần 67% đại biểu Quốc hội không muốn chuyển bằng lái xe sang Bộ Công an

Kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy, gần 67% tổng số đại biểu Quốc hội nêu quan điểm không chuyển chức năng quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông sang Bộ Công an quản lý.