cán bộ Ban quản lý An toàn thực phẩm và nhân viên y tế phụ trách kiểm tra thân nhiệt cho người tham gia giao thông. Một ca kéo dài 4 tiếng

Mới nhất