Chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh

Chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh

Trong nội dung Công văn số 4913/VP-KT, ban hành ngày 15/6, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.