Tỷ phú mua tour Mặt Trăng của Elon Musk nói mình "túng thiếu"

Tỷ phú mua tour Mặt Trăng của Elon Musk nói mình "túng thiếu"

Một trong những tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, và là khách hàng đầu tiên của chương trình đưa người lên Mặt Trăng SpaceX, vừa tuyên bố trên Twitter ông sẽ bán các tác phẩm nghệ thuật giá trị của mình vì "chưa bao giờ có tiền".