mỉm cười nhiệt thành với đoàn kiểm tra tại chốt “Không biết đoàn mình có bao nhiêu người

Mới nhất