Rủi ro từ nghề shipper ứng tiền nhận hàng

Rủi ro từ nghề shipper ứng tiền nhận hàng

Dịch vụ giao hàng ứng tiền trước ngày càng nở rộ và nhanh chóng thu hút đông đảo người làm. Thế nhưng, cái nghề những tưởng là nhàn hạ và đem đến một khoản thu nhập ổn định này lại trùng trùng nguy hiểm, đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng.