quá trình kiểm tra phương tiện kết thúc. Vừa lau vội giọt mồ hôi trên trán sau khi hoàn tất kiểm tra thân nhiệt cho 1 tốp lái xe

Mới nhất