Phát hiện “cát tặc” đang lộng hành trên sông Đồng Nai

Phát hiện “cát tặc” đang lộng hành trên sông Đồng Nai

Công an trong quá trình tuần tra đã liên tục phát hiện tình trạng “cát tặc” hành hoành trên sông Đồng Nai đoạn thuộc huyện Nhơn Trạch.