sau đó mời vào trạm để tiến hành khâu tiếp theo. Tại chốt barie phía trong

Mới nhất