trạm kiểm dịch trên toàn thành phố. Một chốt vào mỗi ca như vậy khoảng gần 20 người

Mới nhất